Kuuluuko tilitoimistosi ammattilaisten joukkoon?

Käytä ammattilaista!

Turun Seudun Tilitoimistot ry:n jäsentoimistot ovat Taloushallintoliiton jäsentoimistoja.

Jäsenyys takaa, että tilitoimiston henkilöstöllä on alan vaatimusten mukaiset edellytykset mm. henkilöstön koulutuksen ja osaamisen ylläpidon, tilitoimiston säännöllisen auditoinnin sekä hyvän tilitoimistotavan noudattamisen osalta.

Jäsentoimistolla on oltava voimassa taloudelliset vahingot kattava vastuuvakuutus.